Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngHợp đồng đặt cọc
Quy định về thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa
Phân tích thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa
14/06/2017
730

Thỏa thuận đặt cọc lồng ghép trong hợp đồng là một trong những biện pháp đảm bảo hữu hiệu phòng tránh rủi ro cho bên bán đặc biệt trong một số hợp đồng đặc thủ như hợp đồng đặt chế tạo máy móc, hợp đồng đặt sản xuất hàng hóa. Luật sư xin đưa ra một số ý kiến bình luật về thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa và các phân tích về thỏa thuận đặt cọc dựa trên một số ví dụ minh họa để các bạn tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1