Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngHợp đồng lao động
Tư vấn các quy định về chế độ thử việc và hợp đồng thử việc
Mẫu hợp đồng thử việc và quy định về tiền lương, BHXH thời gian thử việc
15/06/2017
367

Doanh nghiệp được quyền sử dụng lao động học việc và thử việc trước khi quốc định giao kết hợp đồng với người lao động. Dưới đây luật sư xin chia sẻ mẫu hợp đồng thử việc bản mới nhất cùng các vấn đề pháp lý được mọi người quan tâm nhiều nhất bao gồm chế độ tiền lương và nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian thử việc.


  • 1
Tổng số trang: 1