Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngHợp đồng mua bán hàng hóa
Tư vấn xác định thẩm quyền ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện
Tư vấn thẩm quyền được ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện
11/06/2017
220

Thực tiễn tư vấn doanh nghiệp luật sư nhận thấy các doanh nghiệp thường lựa chọn lập văn phòng đại diện để tránh vướng mắc về thuế so với chi nhanh nhưng lại mong muốn lách luật để văn phòng đại diện có thể tham gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Luật sư xin chia sẻ điều kiện và những loại hợp đồng trưởng văn phòng được phép ký kết trong thực tế để các bạn tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1