Trang chủSep_Path.pngThành lập công tySep_Path.pngĐặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và những ưu điểm nổi bật

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và những ưu điểm nổi bật

Chủ nhật, 11/06/2017
579

Phân tích các quy định của luật doanh nghiệp về đặc điểm nổi bật của công ty trách nhiệm hữu hạn và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp này. Song song đó luật sư xin tổng hợp các ưu điểm, nhược điểm với từng hoạt động kinh doanh trên thực tiến để các bạn có được sự lựa chọn tốt nhất khi đăng ký doanh nghiệp. Với số lượng thành viên không quá 50 và các giới hạn trong việc chuyển nhượng vốn góp cho người ngoài, loại hình doanh nghiệp này khá phù hợp cho việc hợp tác kinh doanh với các thành viên trong gia đình hoặc có quan hệ thân thiết.

Tư vấn ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

1. Chủ tịch công ty hoặc hội đồng thành viên là một trong hai mô hình quản lý công ty TNHH một thành viên được phép lựa chọn khi đăng ký doanh nghiệp. Thông thường

- Chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu đồng thời là chủ tịch công ty.

- Công ty hoạt động theo mô hình hội đồng thành viên khi chủ sở hữu ủy quyền cho trên 2 người làm người quản lý phần vốn góp của mình trong công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên/ chủ tịch công ty được quy định tại điều 78, 79 luật doanh nghiệp 2014 và các quyền, nghĩa vụ khác ghi nhận trong điều lệ công ty.

2. Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty TNHH một thành viên quy định tại điều 81 luật doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên từ 2 đến 50 trong đó bộ máy quản lý bao gồm

1. Hội đồng thành viên: HĐTV bao gồm tất cả các thành viên công ty trong đó

- Thành viên công ty là tổ chức thì người quản lý phần vốn góp của tổ chức chính là thành viên của công ty TNHH.

- Thành viên là cá nhân nhưng ủy quyền cho người khác làm người quản lý phần vốn góp thì những người này là thành viên công ty.

Hội đồng thành viên công ty TNHH có quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 và các quyền, nghĩa vụ khác ghi nhận trong điều lệ công ty.

2. Chủ tịch hội đồng thành viên: Chủ tịch HĐTV được hội đồng thành viên bầu ra có nhiệm kỳ không quá 05 năm và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại điều 57 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác ghi nhận trong điều lệ công ty.

3. Tổng giám đốc, giám đốc công ty: Công ty TNHH được quyền lựa chọn chức danh cao nhất là Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Tổng giám đốc/ Giám đốc có quyền và nghĩa vụ ghi nhận tại điều 64 luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác ghi nhận trong điều lệ công ty.

 

Ưu điểm, nhược điểm nổi bật của công ty TNHH so với các loại hình doanh nghiệp khác

1. Thành viên công ty TNHH sở hữu số vốn góp trên 10% có quyền

- Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

- Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

- Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đây là quyền đặc biệt quan trọng giúp thành viên công ty TNHH giám sát hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời phủ quyết các quyết định của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty. Nó cũng đồng thời là lý do một số người không muốn lựa chọn loại hình này khi kết hợp kinh doanh bởi sự can thiệp quá lớn của thành viên vào công tác quản lý có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên công ty được ưu tiên góp vốn vào công ty khi tăng vốn điều lệ. Đây cũng điểm mạnh giúp phòng tránh sự thao túng của các thành viên lớn bằng cách tăng vốn điều lệ.

3. Thành viên công ty TNHH phải chịu trách nhiệm trong phần vốn cam kết góp, do đó các đối tác đánh giá năng lực công ty dễ dàng thông qua mức vốn điều lệ đăng ký, đồng thời uy tín của công ty TNHH thường rõ rệt hơn trong quan hệ làm ăn nên các doanh nghiệp về dịch vụ thường lựa chọn loại hình công ty này.

4. Số lượng thành viên công ty không quá 50 người nên cũng là một hạn chế cho sự phát triển và kêu gọi góp vốn về sau.

 

Những lưu ý khi đăng ký thành lập công ty TNHH

Người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo hình thức công ty TNHH cần lưu ý những điểm sau

1. Thống nhất sử dụng cụm từ “ Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “Công ty TNHH” trên tên công ty tiếng Việt và mẫu con dấu doanh nghiệp. Trước đây con dấu doanh nghiệp thuộc quản lý của cơ quan công an nên tên công ty viết đầy đủ nhưng trên con dấu ghi tắt là TNHH cũng không bị bắt bẻ gì. Tuy nhiên hiện nay con dấu doanh nghiệp do công ty tự khắc và quản lý nên các bạn đặc biệt lưu tâm nội dung này.

2. Công ty TNHH có từ 11 thàng viên trở lên phải ghi nhận cơ cấu tổ chức và điều kiện của ban kiểm soát trong điều lệ công ty.

3. Công ty TNHH một thành viên cần đăng ký rõ mô hình quản lý là chủ tịch hoặc Hội đồng thành viên trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số chia sẻ của luật sư về các đặc điểm nổi bật của công ty TNHH, quý vị cần hỗ trợ tư vấn thêm liên hệ luật sư theo thông tin

Công ty luật Trí Nam

Hotline: 0904588557 – Luật sư Đào Sơn

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp miễn phí gọi 19006196

Email: luattrinam@gmail.com

Đ/c: Tầng 5 tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội