Trang chủSep_Path.pngThay đổi đăng ký kinh doanhSep_Path.pngDịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông công ty

Dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông công ty

Thứ sáu, 09/06/2017
563

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông sáng lập phải thực hiện nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm thay đổi được thông qua. Công ty luật Trí Nam nhận dịch vụ thay đổi cổ đông, tư vấn chuyển nhượng cổ phần trọn gói với sự tư vấn chuyên nghiệp về điều kiện chuyển nhượng cổ phần, mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và những việc doanh nghiệp phải thực hiện về thuế thu nhập cá nhân và cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông mới.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông công ty

Điều kiện được chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông

Căn cứ Điểm D, khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật DN 2014) quy định: Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần (CNCP) của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật DN 2014:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do CNCP của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được CNCP phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định CNCP không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Và quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật DN 2014:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế CNCP. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về CNCP thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Đáp ứng các điều kiện này việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập chỉ được coi là hoàn thành khi phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận thông tin cổ đông sáng lập mới cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ và quy trình thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Như nội dung trên luật sư chia sẻ các bạn có thể nhận thấy việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông có sự khác biệt. Theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP thủ tục chuyển nhượng cổ phần được thực hiện như sau

Trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Các tài liệu được doanh nghiệp thông qua bao gồm:

1. Bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phải được doanh nghiệp xác nhận.

2. Công ty cổ phần tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

3. Công ty tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

4. Thực hiện thủ tục thông báo tới phòng ĐKKD theo quy định của nghị định 78.

Trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông

1. Bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

2. Thông báo đến công ty chủ quản để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

3. Thực hiện thông báo tới phòng Đăng ký kinh doanh nếu cổ đông, nhóm cổ đông mới sử hữu từ 5% tổng vốn điều lệ công ty.

 

Báo giá dịch vụ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần

1. Thời gian: 05 ngày làm việc (Có gói hoàn thành công việc trong 01 ngày làm việc)

2. Phí dịch vụ: 1.800.000 VND

Phí dịch vụ có thể thay đổi khi: Doanh nghiệp thực hiện nhiều hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong một lần thay đổi; Các hỗ trợ tư vấn kèm theo công việc nhiều hoặc doanh nghiệp thay đổi nhiều nội dung đồng thời với thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 

Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty do chuyển nhượng cổ phần

Doanh nghiệp chuẩn bị bản sao công chứng CMTND, hộ chiếu, căn cước công dân nếu cổ đông mới là cá nhân và bản sao công chứng giấy phép kinh doanh nếu cổ đông góp vốn mới là pháp nhân. Toàn bộ các giấy tờ còn lại được công ty luật Trí Nam soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp và doanh nghiệp chỉ cần ký, đóng dấu.

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ theo thông tin

Công ty luật Trí Nam

Hotline: 0904588557 – Luật sư Đào Sơn

Email: luattrinam@gmail.com

Đ/c: Tầng 5 tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội