Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngMẫu hợp đồng môi giới và điều kiện kinh doanh hoạt động môi giới

Mẫu hợp đồng môi giới và điều kiện kinh doanh hoạt động môi giới

Thứ sáu, 09/06/2017
208

Hợp đồng môi giới hiện chưa được quy định chi tiết trong luật thương mại và các văn bản liên quan nhưng hoạt động môi giới thương mại lại là một trong những ngành nghề kinh doanh phát triển nở rộ trong thời gian gần đây. Pháp luật thừa nhận bên nhận môi giới không nhất thiết phải là doanh nghiệp, vậy khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Nội dung hợp đồng môi giới nên có những điều khoản nào để phòng tránh tốt nhất các tranh chấp có thể xảy ra? Hãy cùng tham khảo các phân tích của luật sư về hoạt động môi giới thương mại dưới đây.

Tư vấn đăng ký kinh doanh hoạt động môi giới thương mại

>> Tải hợp đồng môi giới bản mới nhất

 

Hình thức và nội dung cở bản của hợp đồng môi giới

Luật thương mại không quy định hình thức của hợp đồng môi giới do vậy việc giao kết hợp đồng có thể thông qua email hoặc bất kỳ hình thức nào có thể xác nhận giao dịch giữa các bên trong hợp đồng. Thông thường để tránh các tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng luật sư luôn khuyến cáo các bên giao kết bằng văn bản và thể hiện rõ các nội dung đã thỏa thuận như

1. Nội dung công việc bên nhận môi giới tiến hành trong đó ghi rõ kết quả bên nhờ môi giới kỳ vọng.

2. Mức hoa hồng cho hoạt động môi giới và phương thức, thời điểm thanh toán tiền môi giới.

3. Thỏa thuận rõ về nghĩa vụ của các bên trong việc hỗ trợ bên còn lại thực hiện công việc theo hợp đồng.

4. Phương pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng môi giới khi ký kết có sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của các bên nhưng khi công việc môi giới đã hoàn thành thì chỉ còn lại nghĩa vụ đơn phương của bên nhờ môi giới và bên nhận môi giới. Do đó thỏa thuận chặt chẽ sẽ giúp các bên duy trì được mối làm ăn lâu dài và tránh các tranh chấp có thể xảy ra.

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại

Ngành nghề môi giới được quy định tại mã ngành 4610 trong bảng hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp khi muốn làm trung gian xúc tiến thương mại chỉ cần đăng ký ngành nghề kinh doanh này khi thành lập công ty là đủ điều kiện kinh doanh.

 

Khái niệm hoạt động môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. Đây là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại mà Luật thương mại 2005 quy định. Xét về bản chất thì môi giới thương mại là một loại hình dịch vụ thương mại. Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là làm trung gian để cho hai bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau.

 

Đặc điểm của hoạt động môi giới thương mại

Chủ thể tham gia quan hệ môi giới thương mại

Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng kí kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của các bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Trong hoạt động môi giới thương mại, không phải tất cả các bên được môi giới đều có quan hệ môi giới thương mại với bên môi giới mà chỉ bên được môi giới nào kí hợp đồng môi giới với bên môi giới  thì giữa họ mới phát sinh quan hệ môi giới thương mại.

Nội dung của hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như: Tìm kiếm và cung cấp thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới, tiến hành các hoạt động về giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, thu xếp để các bên được môi giới tiếp xúc với nhau, giúp đỡ các bên được môi giới soạn thảo hợp đồng thi có yêu  cầu. Mục đích của hoạt động môi giới là các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.

Phạm vi được phép thực hiện hoạt động môi giới thương mại

Phạm vi của hoạt động môi giới thương mại theo  Luật thương mại năm 2005  được mở rộng hơn nhiều so với Luật thương mại 1997 chỉ bao gồm  những hoạt động môi giới hàng hóa mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa. Do đó môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động môi giới có mục đích kiếm lợi như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tàu biển…Tuy nhiên những quy định về môi giới thương mại trong Luật thương mại là những quy định mang tính chất nguyên tắc, còn các quy định trong từng lĩnh vực riêng biệt cụ thể được các luật chuyên ngành quy định cụ thể.

Công ty luật Trí Nam

Email: luattrinam@gmail.com   

Đ/c: Tầng 5 tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại: 19006196

Giờ phục vụ: 8h đến 17h các ngày từ T2 đến T6 hàng tuần.