Trang chủSep_Path.pngTư vấn pháp luậtSep_Path.pngQuy định điều kiện và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Công ty

Quy định điều kiện và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Công ty

Thứ ba, 13/06/2017
206

Tổng hợp những quy định nổi bật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và vai trò trong quản lý, điều hành kinh doanh của người DDPL. Khái niệm người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong của Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp thể hiện tầm quan trọng của chức danh này. Cùng luật sư tìm hiểu điều kiện làm người đại diện theo pháp luật và quy trình bổ nhiệm người DDPL trong công ty để các bạn tiện nắm bắt và áp dụng.

Những quy định nổi bật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khái niệm người đại diện theo pháp luật ghi nhận trong luật

1. Căn cứ khoản 1 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ theo khoản 4 điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì: Người đại diện theo pháp luật là người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

Những quy định quan trọng về người đại diện theo pháp luật bạn cần biết

1. Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Đối với Công ty TNHH có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

 

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người DDPL phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

2. Không là người bị đóng mã số thuế hoặc là giám đốc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế.

3. Giữ một trong các chức danh quản lý doanh nghiệp.

4. Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đang triển khai.

5. Có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam đối với người nước ngoài.

 

Quy trình bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Nội dung bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải được chấp thuận của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn hiện tại.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

 

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 14 luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là một số chia sẻ về người đại diện theo pháp luật của công ty. Mọi yêu cầu hỗ trợ ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ luật sư theo thông tin

Công ty luật Trí Nam

Số điện thoại hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp gọi 19006196

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội