Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
Nơi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
02/03/2018
199

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ 3 – 5 ngày và với mỗi loại hình kinh doanh các bạn sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại một cơ quan khác nhau. Trong đó thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể được thực hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.

Tư vấn lập sổ thành viên, sổ cổ đông công ty TNHH và cổ phần
Mẫu thông báo lập sổ thành viên cổ đông công ty TNHH và cổ phần mới
29/06/2017
250

Công ty sau khi có sự thay đổi về vốn góp, cổ phần do tăng vốn hoặc chuyển nhượng vốn phải thực hiện thủ tục thông báo lập sổ thành viên đối với công ty TNHH và thông báo lập sổ cổ đông đối với công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên sử dụng để thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và cách sử dụng biểu mẫu.

Tư vấn cách lựa chọn mô hình quản lý công ty cổ phần
Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo luật doanh nghiệp
16/06/2017
626

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định chi tiết cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp theo hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ các mô hình quản lý và tổ chức công ty đơn giản nhưng phù hợp với quy mô các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Song song đó chúng tôi cũng chia sẻ các biểu mẫu trong thủ tục bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp thông dụng để các bạn tham khảo.

Phân tích khải niệm người quản lý doanh nghiệp
Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những chức danh quản lý nào
05/07/2017
315

Người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn, để phân biệt giữa người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật luật sư xin chia sẻ khái niệm người quản lý doanh nghiệp, chức danh trong công ty được coi là người quản lý doanh nghiệp và thủ tục thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp để các bạn tham khảo.

Tư vấn thủ tục thanh lý và chấm dứt hợp đồng chuẩn luật
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh lý chấm dứt hợp đồng
14/06/2017
2598

Thủ tục thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng yêu cầu phải thực hiện theo đúng hình thức và nội dung ghi nhận trong hợp đồng chính hoặc trong các quy định pháp luật liên quan. Luật sư xin đăng tải mẫu biên bản thanh lý chấm dứt hợp đồng mới nhất cùng các hướng dẫn thủ tục thanh lý hợp đồng và cách xây dựng nội dung biên bản thanh lý hợp đồng theo các quy định pháp luật mới nhất.


Tổng số trang: 5