Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
Nơi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
02/03/2018
40

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ 3 – 5 ngày và với mỗi loại hình kinh doanh các bạn sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại một cơ quan khác nhau. Trong đó thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể được thực hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.

Tư vấn lập sổ thành viên, sổ cổ đông công ty TNHH và cổ phần
Mẫu thông báo lập sổ thành viên cổ đông công ty TNHH và cổ phần mới
29/06/2017
152

Công ty sau khi có sự thay đổi về vốn góp, cổ phần do tăng vốn hoặc chuyển nhượng vốn phải thực hiện thủ tục thông báo lập sổ thành viên đối với công ty TNHH và thông báo lập sổ cổ đông đối với công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ mẫu sổ cổ đông và sổ thành viên sử dụng để thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT và cách sử dụng biểu mẫu.

Tư vấn cách lựa chọn mô hình quản lý công ty cổ phần
Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo luật doanh nghiệp
16/06/2017
422

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định chi tiết cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp theo hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần. Luật sư xin chia sẻ các mô hình quản lý và tổ chức công ty đơn giản nhưng phù hợp với quy mô các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Song song đó chúng tôi cũng chia sẻ các biểu mẫu trong thủ tục bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp thông dụng để các bạn tham khảo.

Phân tích khải niệm người quản lý doanh nghiệp
Người quản lý doanh nghiệp bao gồm những chức danh quản lý nào
05/07/2017
211

Người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn, để phân biệt giữa người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật luật sư xin chia sẻ khái niệm người quản lý doanh nghiệp, chức danh trong công ty được coi là người quản lý doanh nghiệp và thủ tục thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp để các bạn tham khảo.

Tư vấn thủ tục thanh lý và chấm dứt hợp đồng chuẩn luật
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng và thủ tục thanh lý chấm dứt hợp đồng
14/06/2017
1338

Thủ tục thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng yêu cầu phải thực hiện theo đúng hình thức và nội dung ghi nhận trong hợp đồng chính hoặc trong các quy định pháp luật liên quan. Luật sư xin đăng tải mẫu biên bản thanh lý chấm dứt hợp đồng mới nhất cùng các hướng dẫn thủ tục thanh lý hợp đồng và cách xây dựng nội dung biên bản thanh lý hợp đồng theo các quy định pháp luật mới nhất.

Cách tính thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh theo quy định mới
Mức thuế khoán của hộ kinh doanh vá thể và cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ
14/06/2017
135

Cách xác định mức thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh vá thể và cá nhân kinh doanh được áp dụng theo nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 92/2015/TT-BTC trong đó ngoài tỷ lệ % khoán là cố định thì số thuế phải nộp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ doanh thu khoán mà chi cục thuế áp cho hộ kinh doanh. Sau đây luật sư xin tư vấn cách tính thuế khoán chi tiết của hộ kinh doanh cho loại thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và thuế môn bài để các bạn tham khảo.

Quy định về thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa
Phân tích thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa
14/06/2017
233

Thỏa thuận đặt cọc lồng ghép trong hợp đồng là một trong những biện pháp đảm bảo hữu hiệu phòng tránh rủi ro cho bên bán đặc biệt trong một số hợp đồng đặc thủ như hợp đồng đặt chế tạo máy móc, hợp đồng đặt sản xuất hàng hóa. Luật sư xin đưa ra một số ý kiến bình luật về thỏa thuận đặt cọc trong hợp đồng mua bán hàng hóa và các phân tích về thỏa thuận đặt cọc dựa trên một số ví dụ minh họa để các bạn tham khảo.

Tư vấn thẩm quyền của Giám đốc công ty trong việc ký hợp đồng
Thẩm quyền đại diện công ty ký kết hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTGT
13/06/2017
580

Tư vấn xác định người có quyền đại diện công ty ký hợp đồng và ký trên hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho khách hàng. Luật doanh nghiệp quy định công ty được bổ nhiệm nhiều người đại diện theo pháp luật, vậy tất cả người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đều được ký hợp đồng có đúng không? Cùng luật sư phân tích chức năng, quyền hạn của các chức danh quản lý trong công ty như Giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị liên quan đến quyền ký kết hợp đồng.

Thủ tục thông báo người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cho phòng ĐKKD
Thủ tục ủy quyền người quản lý vốn góp của thành viên cổ đông công ty
13/06/2017
117

Tư vấn thủ tục ủy quyền cho người khác thay mặt thành viên, cổ đông công ty quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp. Trường hợp nào việc ủy quyền phải thực hiện công chứng và thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh để ghi nhận thông tin người quản lý phần vốn góp vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hãy cùng luật sư làm rõ các quy định về người quản lý vốn góp để áp dụng trong thực tế quản trị doanh nghiệp.

Những quy định nổi bật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Quy định điều kiện và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Công ty
13/06/2017
111

Tổng hợp những quy định nổi bật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và vai trò trong quản lý, điều hành kinh doanh của người DDPL. Khái niệm người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong của Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp thể hiện tầm quan trọng của chức danh này. Cùng luật sư tìm hiểu điều kiện làm người đại diện theo pháp luật và quy trình bổ nhiệm người DDPL trong công ty để các bạn tiện nắm bắt và áp dụng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng
Điều kiện đăng ký ngành nghề tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
12/06/2017
94

Ngành nghề tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng là hoạt động đặc thù của các công ty xây dựng nói chung. Luật sư xin chia sẻ mã ngành kinh tế của ngành nghề quản lý dự án cùng thủ tục bổ sung dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng trong giấy phép kinh doanh công ty.

Tư vấn điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động lữ hành quốc tế
Điều kiện đăng ký hoạt động lữ hành và thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành
12/06/2017
85

Hoạt động lữ hành nội địa và quốc tế là lĩnh vực kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép lữ hành trước khi triển khai kinh doanh. Với vai trò đơn vị chuyên dịch vụ đăng ký doanh nghiệp, luật sư xin chia sẻ điều kiện cấp phép hoạt động lữ hành nội địa và quốc tế theo quy định mới cùng cách đăng ký ngành nghề lữ hành cho công ty.

Tư vấn đặc điểm nổi bật của công ty cổ phần theo quy định mới
Quy định về công ty cổ phần và những đặc điểm pháp lý ưu việt
11/06/2017
198

Tư vấn quy định về công ty cổ phần và cơ cấu tổ chức theo luật định. Loại hình công ty cổ phần được lựa chọn phổ biến khi đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam là do những nguyên nhân nào? Hãy cùng luật sư phân tích các ưu điểm, nhược điểm của công ty cổ phần để cùng làm rõ liệu đây có phải mô hình doanh nghiệp phù hợp cho các kế hoạch kinh doanh bạn dự kiến triển khai.

Tư vấn ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn
Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và những ưu điểm nổi bật
11/06/2017
314

Phân tích các quy định của luật doanh nghiệp về đặc điểm nổi bật của công ty trách nhiệm hữu hạn và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp này. Song song đó luật sư xin tổng hợp các ưu điểm, nhược điểm với từng hoạt động kinh doanh trên thực tiến để các bạn có được sự lựa chọn tốt nhất khi đăng ký doanh nghiệp. Với số lượng thành viên không quá 50 và các giới hạn trong việc chuyển nhượng vốn góp cho người ngoài, loại hình doanh nghiệp này khá phù hợp cho việc hợp tác kinh doanh với các thành viên trong gia đình hoặc có quan hệ thân thiết.

Tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty nhanh và uy tín
Dịch vụ tư vấn thay đổi giám đốc và người đại diện theo pháp luật công ty
11/06/2017
206

Tư vấn quy định mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng cách thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi nhận dịch vụ trọn gói thủ tục thay đổi giám đốc kèm theo hỗ trợ tư vấn các quy định pháp luật liên quan về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp tích kiệm tối đa thời gian, chi phí đồng thời tránh được các rùi ro pháp lý sau này.

Tư vấn cách tra cứu mã ngành kinh tế của ngành nghề kinh doanh
Hệ thống mã ngành kinh tế và thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh
11/06/2017
191

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh sử dụng hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định 10/2007/QĐ-TTg được hướng dẫn chi tiết bởi quyết định 337/2007/QĐ-TTg. Công ty luật Trí Nam xin hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt nam và cách thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty nhanh. Trường hợp ngành nghề kinh doanh bổ sung không có trong mã ngành quý vị tham khảo kinh nghiệm của luật sư theo nội dung dưới đây.

Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty nhanh và uy tín
Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ và hình thức góp vốn trong công ty
11/06/2017
157

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ yêu cầu doanh nghiệp chấp hành hai quy định: Một là xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp mới và hai là yêu cầu cổ đông, thành viên góp đủ vốn đã cam kết sau khi nội dung thay đổi được phòng đăng ký kinh doanh thông qua. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của công ty luật Trí Nam ngoài việc đảm bảo nhanh gọn về thủ tục còn hỗ trợ tư vấn đầy đủ các quy định pháp luật về vốn điều lệ doanh nghiệp và hình thức góp vốn điều lệ.

Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp nhanh
Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận và thủ tục chốt thuế
11/06/2017
129

Thủ tục chuyển trụ sở chính công ty khác quận đòi hỏi doanh nghiệp phải thực ba bước: Thủ tục chốt thuế, Xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, Thay đổi dấu và mẫu hóa đơn đặt in. Sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở trọn gói của công ty Luật Trí Nam giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục đồng thời được luật sư hỗ trợ tư vấn chi tiết những việc cần làm sau thay đổi tránh các vướng mắc sau này.

Tư vấn xác định thẩm quyền ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện
Tư vấn thẩm quyền được ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện
11/06/2017
104

Thực tiễn tư vấn doanh nghiệp luật sư nhận thấy các doanh nghiệp thường lựa chọn lập văn phòng đại diện để tránh vướng mắc về thuế so với chi nhanh nhưng lại mong muốn lách luật để văn phòng đại diện có thể tham gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Luật sư xin chia sẻ điều kiện và những loại hợp đồng trưởng văn phòng được phép ký kết trong thực tế để các bạn tham khảo.

Dịch vụ thành lập VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài và trong nước
11/06/2017
218

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty trong nước và thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài có sự khác nhau cơ bản về cơ quan cấp phép và hồ sơ thành lập VPDD. Công ty luật Trí Nam nhận dịch vụ thành lập văn phòng đại diện uy tín, áp dụng các quy định pháp luật mới rút ngắn thời gian triển khai công việc với giá dịch vụ cạnh tranh. Doanh nghiệp sẽ được luật sư tư vấn chi tiết quy định về văn phòng đại diện cùng những công việc cần làm sau khi văn phòng đại diện được thành lập.


Tổng số trang: 2