Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Giấy phép kinh doanh
Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
Nơi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội
02/03/2018
198

Thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ 3 – 5 ngày và với mỗi loại hình kinh doanh các bạn sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại một cơ quan khác nhau. Trong đó thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể được thực hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.


  • 1
Tổng số trang: 1