Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Hợp đồng nguyên tắc
Giá trị pháp lý của hợp đồng nguyên tắc theo quy định năm 2018
Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng nguyên tắc theo quy định mới
02/03/2018
244

Hợp đồng nguyên tắc là thỏa thuận dân sự nên việc ghi nhận tiêu đề là “HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC” hay “THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC” đều không làm thay đổi giá trị pháp lý của tài liệu này. Với vai trò luật sư chuyên tư vấn hợp đồng tại Hà Nội chúng tôi xin phân tích một số quy định pháp lý về hình thức và nội dung của hợp đồng nguyên tắc cần tuân theo để quý vị tham khảo.


  • 1
Tổng số trang: 1