Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Quản lý thuế doanh nghiệp
Luật quản lý thuế
Luật quản lý thuế
11/07/2017
221

Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Luật số 21/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.


  • 1
Tổng số trang: 1