Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Quốc tịch
Luật quốc tịch
Luật quốc tịch
16/04/2018
290

Tải 56/2014/QH13 Luật sửa đổi luật quốc tích Việt Nam ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12. Luật quốc tịch đã ghi nhận lại khái niệm về người có quốc tịch Việt Nam và nhiều quy định quan trọng khác, quý vị vui lòng xem chi tiết nội dung trong file đính kèm.


  • 1
Tổng số trang: 1