Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
16/04/2018
274

Tải 70/2014/QH13 Luật sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Luật được ban hành ngày 26/11/2014 đã sửa đổi khái niệm Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ. Quý vị xem chi tiết nội dung dưới đây


  • 1
Tổng số trang: 1