Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Văn bản lĩnh vực chứng khoán
Luật chứng khoán
Luật chứng khoán
11/07/2017
174

Luật số 62/2010/QH12 - Luật sửa đổi luật chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật này Bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2011.


  • 1
Tổng số trang: 1