Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: văn bản phòng cháy chữa cháy
Luật phòng cháy chữa cháy
Luật phòng cháy chữa cháy
29/07/2017
380

40/2013/QH13 Luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chín sách cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Luật số 40/2013 được quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 6, ngày 22/11/2013 và có hiệu lực áp dụng ngày 01 tháng 07 năm 2014


  • 1
Tổng số trang: 1