Trang chủSep_Path.pngAll TagsSep_Path.pngTag: Văn bản về thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân
11/07/2017
198

Luật số 26/2012/QH12 Luật sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Luật số 26/2012/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2012 có hiệu lực áp dụng từ 01/07/2013. 


  • 1
Tổng số trang: 1