Trang chủSep_Path.pngHợp đồngSep_Path.pngHợp đồng mua bán hàng hóaSep_Path.pngTư vấn thẩm quyền được ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện

Tư vấn thẩm quyền được ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện

Chủ nhật, 11/06/2017
179

Thực tiễn tư vấn doanh nghiệp luật sư nhận thấy các doanh nghiệp thường lựa chọn lập văn phòng đại diện để tránh vướng mắc về thuế so với chi nhanh nhưng lại mong muốn lách luật để văn phòng đại diện có thể tham gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Luật sư xin chia sẻ điều kiện và những loại hợp đồng trưởng văn phòng được phép ký kết trong thực tế để các bạn tham khảo.

Tư vấn xác định thẩm quyền ký hợp đồng của trưởng văn phòng đại diện

Thẩm quyền ký kết hợp đồng của VPDD

Do không có chức năng kinh doanh nên văn phòng đại diện không được ký các hợp đồng vì mục đích kinh doanh. Các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền ký kết của trưởng VPDD chỉ bao gồm hợp đồng phục vụ cho các hoạt động được ghi nhận trên giấy chứng nhận hoạt động VPDD. Các hợp đồng này thường là hợp đồng hỗ trợ công ty mẹ khảo sát, tìm kiếm thị trường, quảng bá thương hiệu. Dưới đây tôi xin liệt kê các hoạt động một văn phòng đại diện được phép thực hiện để từ đó các bạn nắm bắt được những loại hợp đồng Trưởng VPDD được phép ký kết

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc.

- Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

 

Trưởng VPDD ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của công ty mẹ

Trường hợp công ty ủy quyền cho trưởng văn phòng đại diện giao kết việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó thì việc ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản cho từng lần giao kết, sửa đổi bổ sung hợp đồng.

- Phạm ký kết chỉ dừng lại ở việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính, không được ký kết hợp đồng kinh tế mới.

- Việc ủy quyền thực hiện theo quy định về ủy quyền dân sự, không làm thay đổi chức năng hoạt động của văn phòng đại diện hiện tại.

- Công ty mẹ khi thực hiện việc ủy quyền phải thông báo cho đối tác bằng văn bản trước khi việc ký kết được diễn ra.

Trên thực tế các VPDD thương nhân nước ngoài có thực hiện việc kiểm soát chất lượng hàng hóa dự kiến xuất khẩu và ký kết các hợp đồng hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa cho công ty mẹ, điều này khiến nhiều doanh nghiệp nhầm hiểu chức năng và phạm vi hoạt động của VPDD. Trường hợp hợp đồng được ký sai thẩm quyền thì có thể bị Tòa án tuyên vô hiệu nếu đối tác khởi kiện tranh chấp.

Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư về thẩm quyền ký kết hợp đồng của trưởng VPDD. Mọi yêu cầu trợ giúp ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ luật sư theo thông tin

Công ty luật Trí Nam

Tư vấn pháp luật miễn phí gọi 19006196

Email: luattrinam@gmail.com

Đ/c: Tầng 5 tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội