Luật giáo dục đại học 2012 số: 08/2012/QH13

Quỳnh Trang, Thứ Năm, 16/05/2024 - 10:57
Sau một quãng thời gian dài chờ đợi, ngày 18 tháng 6 năm 2012 đã chứng kiến một bước tiến lớn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam khi Luật Giáo dục Đại học 2012 được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3 của mình. Đây là một bước quan trọng trong quá trình cải cách và phát triển giáo dục đại học của đất nước, mở ra những cơ hội mới và thách thức đầy cam go cho cả hệ thống giáo dục và các nhà quản lý, giáo viên, sinh viên. Mời bạn tải xuống Luật giáo dục đại học 2012 số: 08/2012/QH13 tại bài viết sau

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản

Luật Giáo dục Đại học 2012 không chỉ đơn thuần là một tài liệu pháp lý mà còn là bản lề quan trọng định hình hướng đi của giáo dục đại học tương lai. Điều này là cơ sở để tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu chất lượng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả cá nhân và xã hội. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản hiện nay là gì?

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

Luật giáo dục đại học 2012

Giải thích từ ngữ được sử dụng trong Luật giáo dục đại học 2012

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt, việc cập nhật và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trở thành một yêu cầu không thể phủ nhận. Luật Giáo dục Đại học 2012 đã đặt ra những tiêu chuẩn mới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận kiến thức và công nghệ mới, phát triển năng lực cạnh tranh và sáng tạo.

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của giáo dục đại học.

2. Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là hình thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học.

3. Ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao gồm nhiều chuyên ngành đào tạo.

4. Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.

5. Liên thông trong giáo dục đại học là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.

6. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương trình đào tạo.

7. Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ.

8. Đại học là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Quy định về mục tiêu của giáo dục đại học là gì?

Với việc thông qua Luật Giáo dục Đại học 2012, chính phủ và các cơ quan chức năng đã cam kết mạnh mẽ đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Tuy nhiên, thành công của Luật không chỉ dừng lại ở việc ban hành mà còn cần sự thực thi hiệu quả, sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan để thực sự đem lại những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Quy định về mục tiêu của giáo dục đại học hiện nay là gì?

1. Mục tiêu chung:

a) Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

Luật giáo dục đại học 2012

2. Mục tiêu cụ thể đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ:

a) Đào tạo trình độ cao đẳng để sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành được đào tạo;

b) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo;

c) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo;

d) Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn.

Xem thêm: hồ sơ nhập học đại học

Tải xuống Luật giáo dục đại học 2012 số: 08/2012/QH13

Sau nhiều năm mong chờ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, cả nước đều chứng kiến một cột mốc lịch sử trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam – đó là việc Quốc hội thông qua Luật Giáo dục Đại học 2012 trong kỳ họp thứ 3 của mình. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng mà còn là dấu mốc quyết định trong hành trình cải cách và phát triển giáo dục đại học của đất nước. Mời bạn Tải xuống Luật giáo dục đại học 2012 số: 08/2012/QH13 tại đây

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Câu hỏi thường gặp

Quy định về ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học thế nào?

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục đại học.
Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học quyết định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường.

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của đại học như thế nào?

Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học:
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đại học;
b) Quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động đào tạo của đại học;
c) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chia sẻ tài nguyên và cơ sở vật chất dùng chung trong đại học;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học đặt trụ sở theo quy định;
đ) Được chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy;
e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)