Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ năm 2024

Thanh Loan, Thứ Hai, 06/05/2024 - 10:50
Năm 2024 đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử doanh nghiệp, khi các doanh nhân và nhà quản lý đang nỗ lực để thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng. Trong tình hình này, việc thay đổi chủ hộ kinh doanh không chỉ là một quy trình hành chính đơn thuần, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ năm 2024 trở thành một công cụ quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của doanh nghiệp, và dưới đây là một bàn luận về tầm quan trọng của thủ tục này. Tham khảo ngay mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ trong bài viết sau đây nhé!

Hồ sơ xin thay đổi chủ hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh khi thay đổi chủ hộ kinh doanh bao gồm các thành phần sau:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh.
 • Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh.
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các thành phần trong hồ sơ là quan trọng để đảm bảo quá trình thay đổi chủ hộ kinh doanh được thực hiện một cách hợp pháp và thuận lợi.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh quán bar

Hướng dẫn điền đơn thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Đây là một hướng dẫn cơ bản để điền đơn thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh:

Đơn Thông báo Thay Đổi Chủ Hộ Kinh Doanh

[Địa chỉ của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện]

Ngày [ngày/tháng/năm]

Kính gửi: [Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện]

Chúng tôi, dưới đây ký tên chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới, hoặc chỉ chủ hộ kinh doanh mới (nếu chỉ có một bên), thông báo về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông tin về Hộ Kinh Doanh:

 • Tên hộ kinh doanh: [Tên hộ kinh doanh cũ]
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: [Địa chỉ đăng ký kinh doanh cũ]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế của hộ kinh doanh]

Thông tin về Chủ Hộ Kinh Doanh mới (nếu có):

 • Họ và tên: [Họ và tên của chủ hộ kinh doanh mới]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ của chủ hộ kinh doanh mới]
 • Số CMND/CCCD/HC: [Số chứng minh nhân dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh mới]
 • Ngày cấp: [Ngày cấp CMND/CCCD/HC]
 • Nơi cấp: [Nơi cấp CMND/CCCD/HC]

Lý do thay đổi chủ hộ kinh doanh:[Mô tả ngắn về lý do thay đổi chủ hộ kinh doanh]

Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ năm 2024
Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ năm 2024

Ký tên và đóng dấu của các bên:

 • Chủ hộ kinh doanh cũ:
  • Ký tên:
  • Đóng dấu:
 • Chủ hộ kinh doanh mới (nếu có):
  • Ký tên:
  • Đóng dấu:

Ngày và chữ ký:Ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm][Chữ ký của chủ hộ kinh doanh cũ][Chữ ký của chủ hộ kinh doanh mới (nếu có)]

Lưu ý: Đảm bảo điền đầy đủ thông tin và chính xác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh.

Thời gian làm thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh

Theo quy định trong Điều 90 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thời gian làm thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc. Điều này áp dụng trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh và cũng cho các thủ tục thay đổi khác như thay đổi địa chỉ trụ sở.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Khi đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh thì có cần phải nộp lại giấy đăng ký hộ kinh doanh cũ không?

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Đồng thời, khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Hộ kinh doanh thay đổi chủ hộ kinh doanh có được không?

Căn cứ khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
b) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

✅ Mẫu đơn:Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ năm 2024
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)