Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thanh Loan, Thứ Sáu, 10/05/2024 - 08:49
Thuế TNCN là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, phục vụ cho các hoạt động chi tiêu công, đầu tư phát triển đất nước. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024 được ban hành với mục đích tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong việc đóng góp vào ngân sách nhà nước. Mức đóng thuế TNCN năm 2024 bao gồm các mức thuế suất khác nhau áp dụng cho các mức thu nhập chịu thuế khác nhau. Theo đó, người nộp thuế có mức thu nhập thấp hơn sẽ đóng thuế với mức thuế suất thấp hơn, trong khi người nộp thuế có mức thu nhập cao hơn sẽ đóng thuế với mức thuế suất cao hơn. Tìm hiểu thêm về thuế thu nhập cá nhân trong bài viết của Hỏi đáp luật nhé!

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm:

 1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  • Cá nhân không có người phụ thuộc phải nộp thuế khi có tổng thu nhập hàng tháng trên 11 triệu đồng (132 triệu đồng/năm), sau khi đã trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp khác được miễn thuế.
 2. Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng:
  • Cá nhân trong trường hợp này phải nộp thuế khi có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.
 3. Hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh:
  • Các hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh phải nộp thuế khi có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Những quy định này được xác định theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Đối với mỗi trường hợp cụ thể, việc tính toán và nộp thuế TNCN cần tuân thủ đúng quy định và pháp lý để tránh vi phạm và tránh các khoản phạt từ cơ quan thuế.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024
Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2024 được quy định như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

 • Mức thuế TNCN được áp dụng theo lũy tiến từng phần, với 7 bậc thuế khác nhau: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%. Đối với mỗi phần thu nhập tương ứng với một bậc thuế, số thuế được tính bằng tổng của số tiền ứng với mỗi bậc thuế theo tỷ lệ tương ứng.
 • Ví dụ: Nếu bạn có thu nhập là 200 triệu đồng trong năm, số tiền thuế sẽ được tính như sau:
  • 5% cho 5 triệu đồng (phần thu nhập từ 0 đến 5 triệu)
  • 10% cho 5 triệu đồng tiếp theo (phần thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu)
  • 15% cho 10 triệu đồng tiếp theo (phần thu nhập từ 10 triệu đến 18 triệu, vì giới hạn trên của bậc này là 10 triệu đồng)
  • Và tiếp tục tính đến phần thu nhập còn lại với các bậc thuế tiếp theo.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Mức thuế là 2% trên giá chuyển nhượng của bất động sản được quy định trong Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Việc tính toán mức đóng thuế TNCN sẽ phụ thuộc vào thu nhập cụ thể của mỗi cá nhân và loại thu nhập tương ứng.

Xem thêm: Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024 đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên:

Bước 1: Tính thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Bước 3: Xác định thuế suất và tính số thuế phải nộp:

 • Áp dụng bảng thuế lũy tiến từng phần hoặc phương pháp rút gọn theo bảng phụ lục.
 • Tính số thuế phải nộp dựa trên bảng thuế đã chọn và thu nhập tính thuế.

2. Đối với cá nhân không cư trú:

Bước 1: Xác định tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam:

 • Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: Tính tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác phát sinh tại Việt Nam.
 • Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam: Tính tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác phát sinh tại Việt Nam.

Bước 2: Xác định thuế suất và tính số thuế phải nộp:

 • Áp dụng thuế suất 20% cho thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Trong cả hai trường hợp, sau khi đã tính được số thuế phải nộp, bạn sẽ biết được số tiền cần trả cho ngân sách nhà nước dựa trên thu nhập của mình. Để thực hiện tính toán này chính xác, bạn có thể sử dụng các công cụ hoặc bảng tính thuế cung cấp bởi cơ quan thuế hoặc các công cụ tính thuế trực tuyến.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Mức lương bao nhiêu phải nộp thuế?

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh, vậy nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập (thu nhập chịu thuế > 0 mới phải nộp thuế).
Như vậy, chúng ta hiểu rằng chỉ cần có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20% / thu nhập chịu thuế. Trường hợp đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.
Cách đơn giản nhất để tính thuế thu nhập cá nhân chính xác là sử dụng công cụ tính thuế thu nhập cá nhân của TopCV. Bạn chỉ cần nhập vào các thông số, công cụ sẽ tính toán và phân tích diễn giải từng loại chi phí để bạn hiểu rõ nhất mức thuế bạn cần đóng.

Thử việc có cần đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, phần thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, các trường hợp có thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập.

❓ Câu hỏi:Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2024
📰 Chủ đề:Luật
⏱ Thời gian đăng:10/05/2024
⏰ Ngày Cập nhật:10/05/2024
5/5 - (1 bình chọn)