Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư chuẩn 2024

Thanh Loan, Thứ Ba, 16/01/2024 - 10:19
Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là một văn bản pháp lý quan trọng trong việc quản lý và duy trì hoạt động của một tòa nhà chung cư. Nó thiết lập một khung pháp lý và thông qua đó, xác định các nhiệm vụ và trách nhiệm của cả Nhà cung cấp dịch vụ và Chủ sở hữu chung cư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn luận về tầm quan trọng và những yếu tố quan trọng cần xem xét khi soạn thảo một hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Một trong những yếu tố quan trọng của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là việc xác định rõ các nhiệm vụ và trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ và Chủ sở hữu chung cư. Nhà cung cấp dịch vụ thường chịu trách nhiệm quản lý và duy trì các khu vực chung như hành lang, thang máy, hầm để xe, và các tiện ích công cộng khác. Trong khi đó, Chủ sở hữu chung cư có trách nhiệm cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết cho Nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của các dịch vụ quản lý.

Điều khoản về thời gian và tần suất cũng là một yếu tố quan trọng của hợp đồng. Hợp đồng nên xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, cũng như tần suất thanh toán phí dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo rằng cả Nhà cung cấp dịch vụ và Chủ sở hữu chung cư đều hiểu và tuân thủ các khung thời gian quan trọng, đồng thời đảm bảo tính liên tục và ổn định của các dịch vụ quản lý.

Dưới đây là một mẫu hướng dẫn để soạn thảo hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Lưu ý rằng mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo và cần được tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu cụ thể của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi sử dụng hợp đồng này.

Hợp đồng Dịch vụ Quản lý Vận hành Nhà chung cư

Hợp đồng này (“Hợp đồng”) được thực hiện vào ngày _ tháng năm ___, giữa:

Bên cung cấp dịch vụ (dưới đây gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ”):
Tên công ty: __________
Địa chỉ: ______________
Đại diện: _____________
Số điện thoại: _________

Bên chủ sở hữu chung cư (dưới đây gọi là “Chủ sở hữu”):
Tên công ty: __________
Địa chỉ: ______________
Đại diện: _____________
Số điện thoại: _________

1. Mô tả dịch vụ

1.1. Nhà cung cấp dịch vụ cam kết cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho Chủ sở hữu. Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý và vận hành chung cư, bao gồm bảo trì, sửa chữa, và bảo vệ các khu vực chung.
b) Quản lý các hoạt động hàng ngày và tài chính của chung cư.
c) Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến vận hành chung cư.
d) Xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ cư dân và cung cấp hỗ trợ cho cư dân khi cần thiết.
e) Bảo đảm an ninh và an toàn cho chung cư.

2.Thời gian và tần suất

2.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày _ tháng năm và kéo dài cho _ năm.
2.2. Các bên có thể thỏa thuận gia hạn Hợp đồng trước khi kết thúc với sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

3.Phí dịch vụ và thanh toán

3.1. Chủ sở hữu cam kết thanh toán phí dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ được xác định như sau: [thông tin về cách tính phí, bao gồm cả khoản cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc các điều kiện cụ thể khác].
3.2. Phí dịch vụ sẽ được thanh toán bởi Chủ sở hữu cho Nhà cung cấp dịch vụ vào ngày __ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm (tuỳ thuộc vào tần suất thanh toán được thỏa thuận).
3.3. Phương thức thanh toán: [thông tin về phương thức thanh toán, ví dụ: chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, hoặc các phương thức khác].

4.Trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ

4.1. Nhà cung cấp dịch vụ cam kết thực hiện các nhiệm vụ quản lý vận hành nhà chung cư một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm.
4.2. Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến vận hành chung cư.
4.3. Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp báo cáo định kỳ cho Chủ sở hữu về hoạt động và tình trạng vận hành chung cư.

5.Trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu

5.1. Chủ sở hữu cam kết cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho Nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện công việc quản lý vận hành chung cư.
5.2. Chủ sở hữu phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ theo quy định trong Hợp đồng.

6.Chấm dứt Hợp đồng

6.1. Cả hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản nếu một bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng và không khắc phục được trong vòng thời gian nhất định sau khi nhận được thông báo vi phạm.
6.2. Khi Hợp đồng chấm dứt, cả hai bên sẽ giải quyết các vấn đề còn lại, bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí dịch vụ và trao đổi thông tin, một cách hợp tác.

7.Quyền lợi và cam kết

7.1. Cả hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này.
7.2. Bất kỳ sửa đổi hay bổ sung nào đối với Hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

Bên cung cấp dịch vụ:

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên chủ sở hữu:

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: _ Tháng: Năm: ___

>>>Tìm hiểu thêm: Hợp đồng bảo trì nhà chung cư

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lưu ý khi soạn thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Việc tham khảo luật sư hoặc chuyên gia pháp lý cũng rất quan trọng trong quá trình soạn thảo hợp đồng. Mặc dù có thể có các mẫu hợp đồng sẵn có, nhưng do tính đặc thù và pháp lý phức tạp của việc quản lý và vận hành chung cư, việc tìm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý sẽ giúp đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của hợp đồng. Họ có thể cung cấp thông tin chi tiết về quy định pháp luật hiện hành và hỗ trợ trong việc điều chỉnh hợp đồng theo yêu cầu cụ thể của chung cư.

Khi soạn thảo mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên xem xét:

  • Định rõ các điều khoản và điều kiện: Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện quan trọng được mô tả một cách rõ ràng và chi tiết trong hợp đồng. Điều này bao gồm các nhiệm vụ cụ thể của Nhà cung cấp dịch vụ, tần suất thanh toán, phí dịch vụ, và các yêu cầu về báo cáo và ghi chú.
  • Xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên: Hợp đồng nên xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ và Chủ sở hữu chung cư. Điều này đảm bảo rằng mọi bên đều hiểu và chấp nhận trách nhiệm của mình trong việc duy trì và quản lý chung cư.
  • Quy định về thời gian và tần suất: Xác định rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, cũng như tần suất thanh toán phí dịch vụ. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và tuân thủ các khung thời gian quan trọng.
  • Xem xét các quy định pháp lý: Đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến vận hành nhà chung cư. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ có các chứng chỉ và giấy phép cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ quản lý.
  • Điều chỉnh mẫu hợp đồng theo yêu cầu cụ thể: Mỗi chung cư có các yêu cầu và điều kiện riêng. Vì vậy, hãy điều chỉnh mẫu hợp đồng này để phù hợp với nhu cầu cụ thể của chung cư mà bạn đang quản lý. Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản quan trọng được bao gồm và đáp ứng các yêu cầu pháp lý cũng như mong muốn của cả hai bên.
  • Tham khảo luật sư hoặc chuyên gia pháp lý: Việc soạn thảo một hợp đồng quan trọng như hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thể phức tạp. Vì vậy, nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc mâu thuẫn pháp lý nào, nên tham khảo và tìm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng hợp đồng của bạn hoàn toàn hợp lệ và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Lưu ý rằng đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát và không thể thay thế cho tư vấn pháp lý chính thức. Khi soạn thảo hợp đồng, luôn nên tham khảo và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của hợp đồng.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Khi nào phải thuê đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư?

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo khoản 2 Điều 105 Luật Nhà ở 2014 (Theo khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BXD).
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 105 Luật Nhà ở 2014, việc quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy phải do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện.
Như vậy, trường hợp nhà chung cư có thang máy, chủ đầu tư không có đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo khoản 2 Điều 105 Luật Nhà ở 2014 thì phải thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực hiện việc quản lý vận hành (Theo khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2019/TT-BX

Xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư như thế nào?

Theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở 2014, Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, giá dịch vụ quản lý vận nhà chung cư được xác định như sau:
Việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung các công việc cần quản lý vận hành, dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư.
Trường hợp nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành do chủ đầu tư quyết định và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ; sau khi tổ chức được hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ do hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở thống nhất với đơn vị quản lý vận hành.
Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và tính trên mỗi mét vuông (m2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy).

✅ Mẫu đơn:Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)