Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả chuẩn quy định

Thanh Loan, Thứ Hai, 05/02/2024 - 10:54
Việc tạo ra một mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là một bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ giữa người sáng tạo và người sử dụng tác phẩm. Mẫu này không chỉ giúp định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên mà còn tạo ra một cơ sở hợp pháp vững chắc, giảm thiểu rủi ro và tranh cãi trong tương lai. Cùng tìm hiểu về mẫu hợp đồng chuyển nhượng này trong bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Dưới đây là một mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc soạn thảo hợp đồng nên được thực hiện bởi luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mỗi trường hợp cụ thể có thể đòi hỏi điều chỉnh và thêm vào các điều khoản phù hợp.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Ngày ký: [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm]

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Tên: [Tên Bên A] Địa chỉ: [Địa chỉ Bên A]

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Tên: [Tên Bên B] Địa chỉ: [Địa chỉ Bên B]

Bên A và Bên B cùng được gọi là “Bên” và mỗi bên riêng lẻ được gọi là “Bên”.

Cân nhắc:

Trong tinh thần hợp tác và sự thỏa thuận tự nguyện, Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả đối với tác phẩm sau đây:

  • Tên tác phẩm: [Tên tác phẩm]
  • Miêu tả tác phẩm: [Miêu tả ngắn về tác phẩm]

Điều khoản:

  1. Quyền chuyển nhượng: Bằng việc ký vào hợp đồng này, Bên A chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả đối với tác phẩm đã được mô tả ở trên cho Bên B.
  2. Phí chuyển nhượng: Bên B đồng ý trả cho Bên A một khoản phí chuyển nhượng là [Số tiền] (viết bằng chữ) đồng.
  3. Quyền sử dụng: Bên B có toàn quyền sử dụng, sửa đổi, tái chế, và phân phối tác phẩm được chuyển nhượng theo ý muốn của mình mà không cần sự đồng ý của Bên A.
  4. Bảo đảm và cam kết: Bên A cam kết rằng tác phẩm đã được mô tả là sáng tạo của chính mình và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.
  5. Hiệu lực: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài cho đến khi các bên đồng ý chấm dứt bằng văn bản.

Thỏa thuận bổ sung:

Các điều khoản bổ sung và điều chỉnh có thể được thực hiện nếu cần thiết và được hai bên thỏa thuận bằng văn bản.

Chứng nhận:

Bằng việc ký dưới đây, cả hai bên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này.

Bên A:

(Sự đại diện cho Bên A)

Chữ ký: _________________________

Ngày: _________________________

Bên B:

(Sự đại diện cho Bên B)

Chữ ký: _________________________

Ngày: _________________________

Hãy nhớ rằng, việc sử dụng mẫu hợp đồng này chỉ là một bước khởi đầu. Để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của hợp đồng, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

>>>Xem thêm: Hồ sơ đăng ký sử dụng tác phẩm âm nhạc

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Lưu ý mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Một điểm mạnh lớn của mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là sự rõ ràng và chi tiết trong mô tả về tác phẩm. Điều này không chỉ giúp người sáng tạo định rõ phạm vi của việc chuyển nhượng mà còn giúp bên sử dụng hiểu rõ về quyền hạn của họ đối với tác phẩm đó. Việc xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cả hai bên là yếu tố chính giúp tạo nên sự cân bằng trong mối quan hệ hợp đồng.

Soạn thảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là một quá trình quan trọng để đảm bảo rõ ràng và công bằng cho cả hai bên tham gia. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi soạn thảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả:

Xác định rõ tác phẩm: Mô tả chi tiết về tác phẩm được chuyển nhượng, bao gồm tên, mô tả ngắn, và bất kỳ chi tiết nào quan trọng.

Xác nhận quyền tác giả: Chắc chắn rằng bên chuyển nhượng (Bên A) là tác giả hợp pháp của tác phẩm và có quyền chuyển nhượng.

Chỉ rõ quyền được chuyển nhưỡng Xác định rõ ràng quyền tác giả nào được chuyển nhượng, bao gồm quyền sao chép, phân phối, trình bày công cộng, và các quyền khác.

Xác định mức phí chuyển nhượng: Quy định số tiền hoặc cách tính phí chuyển nhượng một cách rõ ràng. Điều này bao gồm cả mức phí ban đầu và cách tính các khoản phí sau này nếu có.

Quy định về quyền sử dụng: Xác định rõ ràng quyền sử dụng của bên nhận chuyển nhượng (Bên B) đối với tác phẩm. Điều này bao gồm cả quyền sửa đổi, tái chế, và phân phối.

Cam kết về chất lượng và xác nhận quyền sở hữu: Bên chuyển nhượng cam kết rằng tác phẩm không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba. Bên nhận chuyển nhượng đồng ý chấp nhận tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Hiệu lực và thời hạn: Xác định thời gian bắt đầu của hợp đồng và thời hạn hiệu lực. Điều này giúp tránh những tranh cãi về quyền lợi và trách nhiệm trong tương lai.

Thỏa thuận bổ sung: Đưa vào hợp đồng một điều khoản cho phép các bên thỏa thuận bổ sung hoặc điều chỉnh hợp đồng trong tương lai nếu cần thiết.

Pháp lý địa phương: Xác định quy định pháp lý địa phương và pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Điều này đặc biệt quan trọng khi các bên có thể ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác nhau.

Kiểm tra và thảo luận với luật sư: Trước khi ký kết, hãy thảo luận hợp đồng với một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp với các quy định pháp luật địa phương.

Nhớ rằng mỗi tình huống có thể đặt ra những yêu cầu cụ thể, vì vậy việc điều chỉnh mẫu hợp đồng để phản ánh chính xác sự thỏa thuận giữa hai bên là quan trọng.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Các quyền tác giả, quyền liên quan không được chuyển nhượng?

Đối với chuyển nhượng quyền tác giả, tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:
(1) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
(2) Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Đối với chuyển nhượng quyền liên quan, người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:
(1) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
(2) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Quyền tác giả có thể chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác là gì?

Người yêu cầu là chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển nhượng quyền tác giả cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:
(1) Quyền sử dụng quyền đặt tên cho tác phẩm;
(2) Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
(3) Quyền tài sản bao gồm:
Làm tác phẩm phái sinh;
Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
Sao chép tác phẩm;
Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

✅ Mẫu đơn:Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)