Thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng năm 2024

Thanh Loan, Thứ Sáu, 23/02/2024 - 14:23
Trong thế giới tài chính và kinh doanh, việc một công ty đại chúng bị hủy bỏ tư cách không phải là hiện tượng hiếm gặp. Đây có thể xem là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ đối với chính công ty đó mà còn đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường chứng khoán nói chung. Quá trình hủy tư cách công ty đại chúng phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra những thách thức và cơ hội mới. Cùng tham khảo ngay quy trình thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại trong bài viết sau đây nhé!

Trường hợp nào bị hủy tư cách công ty đại chúng?

Xét về mặt pháp lý, thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Các đối tượng thuộc trường hợp bị huỷ tư cách sẽ phải thực hiện đúng thủ tục theo quy định. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm đối với cổ đông và nhà đầu tư mà còn giúp duy trì sự ổn định của thị trường chứng khoán. Việc công bố thông tin rõ ràng, kịp thời về tình hình tài chính, cấu trúc cổ đông, và các yếu tố pháp lý liên quan là cần thiết để tránh sự hiểu lầm và bất ổn trên thị trường.

Điều 8 của Thông tư 118/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, quy định rõ ràng về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trong bốn tình huống cụ thể như sau:

 1. Trường hợp công ty không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng sau các sự kiện như chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, hoặc phá sản:
  • Công ty cần thực hiện báo cáo và công bố thông tin liên quan đến các sự kiện này theo quy định của luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
  • Khi tình trạng pháp lý của công ty được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc có quyết định của tòa án về phá sản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét và thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
 2. Trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  • Công ty phải báo cáo và công bố thông tin liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, và thông báo quyết định sau thời hạn đó.
 3. Trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng sau khi tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp.
 4. Trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn:
  • Công ty cần thực hiện báo cáo và công bố thông tin về sự chuyển đổi này.
  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét và thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng sau khi nhận được các báo cáo và thông tin liên quan.

Thông tư này thay thế Thông tư 162/2015/TT-BTC từ ngày 26/10/2015, mang lại những quy định cập nhật cho việc quản lý tư cách công ty đại chúng trong các tình huống cụ thể.

>>>Tìm hiểu thêm: thủ tục thành lập công ty giải trí

Thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng
Thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng

Thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng

Hủy bỏ tư cách công ty đại chúng cũng mở ra cơ hội cho sự chuyển đổi và tái cấu trúc. Đối với một số công ty, đây có thể là cơ hội để tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn, hoặc thậm chí chuyển đổi mô hình kinh doanh để phù hợp hơn với môi trường thị trường hiện nay.

Quá trình hủy tư cách cần được thực hiện một cách cẩn thận để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, và các đối tác kinh doanh. Việc đảm bảo rằng mọi bước thực hiện đều tuân theo quy định pháp luật và minh bạch sẽ giúp duy trì lòng tin và ổn định trong cộng đồng kinh doanh và thị trường chứng khoán.

Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo Điều 39 Luật Chứng khoán 2019 như sau:

Công ty đại chúng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán 2019 phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản thông báo về việc công ty đại chúng không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019;
 • Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Dựa trên quy định của Điều 38 trong Luật chứng khoán 2019, các trách nhiệm và thời hạn liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng được nêu rõ như sau:

Trách nhiệm của công ty khi mất tư cách công ty đại chúng:

 • Công ty cần gửi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Thông báo này phải được gửi trong vòng 15 ngày kể từ ngày vốn điều lệ đã góp không còn đạt mức tối thiểu 30 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, hoặc từ khi cơ cấu cổ đông không còn đáp ứng điều kiện theo Điều 32 của Luật.

Thời hạn và quy trình xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng:

a) Nếu sau một năm từ ngày không còn đáp ứng điều kiện theo Điều 32 mà vẫn không khắc phục được, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

b) Trong thời gian chờ quyết định, công ty vẫn phải tuân thủ các quy định dành cho công ty đại chúng cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo chính thức.

c) Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận thông báo hủy tư cách từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty phải thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử của mình và các phương tiện công bố thông tin khác, đồng thời thực hiện các thủ tục hủy niêm yết và đăng ký giao dịch theo quy định. d) Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong trường hợp công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do các lý do như tổ chức lại, giải thể, hoặc phá sản.

Những quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của các công ty trong quá trình chuyển đổi tình trạng pháp lý của mình, đồng thời duy trì sự ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Quyền của công ty đại chúng gồm những gì?

Huy động vốn: Công ty đại chúng có quyền phát hành cổ phiếu và các công cụ tài chính khác để huy động vốn từ công chúng.
Quyết định chiến lược kinh doanh: Ban lãnh đạo có quyền quyết định các chiến lược và kế hoạch kinh doanh để phát triển công ty.
Truy cập thị trường chứng khoán: Công ty có quyền niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán, tăng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn lớn hơn.

Nghĩa vụ của công ty đại chúng gồm những gì?

Minh bạch thông tin: Công ty cần công bố thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các quyết định quan trọng.
Tuân thủ quy định pháp luật: Tuân thủ các quy định của luật chứng khoán, luật thuế, và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động của công ty.
Bảo vệ quyền lợi cổ đông: Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, bao gồm việc thanh toán cổ tức và duy trì sự minh bạch trong quản trị công ty.
Quản trị công ty: Áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty tốt, bao gồm việc thiết lập ban kiểm soát và duy trì cơ cấu tổ chức hợp lý.
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Công ty cần thực hiện trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, đặc biệt khi hoạt động kinh doanh của họ có ảnh hưởng rộng lớn đến cộng đồng và môi trường.

❓ Câu hỏi:Thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng
📰 Chủ đề:Luật Doanh nghiệp
⏱ Thời gian đăng:23/02/2024
⏰ Ngày Cập nhật:23/02/2024
5/5 - (1 bình chọn)