Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?

Thanh Loan, Thứ Hai, 18/12/2023 - 11:50
Giao kết hợp đồng lao động là quá trình quan trọng trong quan hệ lao động, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ba hình thức chính để giao kết hợp đồng lao động, bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo công việc. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm trong bài viết "Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?" của Hỏi đáp luật nhé!

Khái niệm hợp đồng lao động được quy định thế nào?

Hợp đồng lao động là hình thức giao kết hợp đồng trong đó người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về việc hoàn thành một công việc cụ thể. Mục tiêu của hợp đồng này là hoàn thành công việc theo yêu cầu đã đặt ra và có thể có thời gian cụ thể hoặc không xác định. Khi công việc được hoàn thành, hợp đồng sẽ chấm dứt. Hợp đồng lao động theo công việc thường được sử dụng trong các dự án, nhiệm vụ hoặc công việc có tính chất cụ thể và rõ ràng.

Theo Điều 13 của Bộ luật Lao động 2019, quy định như sau:

Hợp đồng lao động:

 • Hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của từng bên trong mối quan hệ lao động. Khi hai bên thỏa thuận bằng một tên gọi khác, nhưng nội dung của thỏa thuận đó liên quan đến việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát từ một bên, thì thỏa thuận đó được coi là một hợp đồng lao động.
 • Trước khi tuyển dụng người lao động, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Vì vậy, hợp đồng lao động được xem là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó người sử dụng lao động cam kết trả công, tiền lương cho người lao động. Ngay cả khi văn bản không được gọi là “hợp đồng lao động” nhưng nội dung của nó liên quan đến việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát từ người sử dụng lao động, thì thỏa thuận đó vẫn được coi là một hợp đồng lao động hợp lệ.

Trước khi tuyển dụng người lao động, người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Điều này đảm bảo rằng cả người sử dụng lao động và người lao động đều có trách nhiệm tuân thủ hợp đồng theo những điều đã thỏa thuận và có sự đồng ý của cả hai bên.

Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?
Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?

Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?

Theo Điều 14 của Bộ luật Lao động 2019, quy định về hình thức giao kết hợp đồng lao động như sau:

Hình thức giao kết hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và làm thành hai bản, trong đó người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, trừ trường hợp quy định khác tại khoản 2 của Điều này. Hợp đồng lao động cũng có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử theo hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Từ đó, có ba hình thức giao kết hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

Giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói, áp dụng cho hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Tuy nhiên, có một số trường hợp trong đó giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản là bắt buộc, ngay cả khi hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. Các trường hợp này bao gồm:

 • Giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động từ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.
 • Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

Các nguyên tắc giao kết hợp đồng

Có ba nguyên tắc quan trọng trong giao kết hợp đồng lao động:

 • Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận:
  Nguyên tắc này đảm bảo sự tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc của công dân. Khi tham gia hợp đồng lao động, các chủ thể hoàn toàn tự do trong việc giao kết hợp đồng và không bị ép buộc, lừa dối hay cưỡng bức. Tuy nhiên, với những trường hợp như người lao động dưới 15 tuổi, việc giao kết hợp đồng lao động trong một số công việc phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý. Tuyệt đối trong phần lớn trường hợp, nguyên tắc tự do, tự nguyện cho phép các chủ thể tự do tự nguyện giao kết hợp đồng lao động mà không phụ thuộc vào ý chí của người khác.
 • Nguyên tắc bình đẳng:
  Nguyên tắc bình đẳng khẳng định sự ngang hàng của người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng. Điều này có nghĩa là không có sự phân biệt đối xử giữa hai bên và hành vi tạo ra sự bất bình đẳng luôn bị coi là vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, giúp tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, không thể tránh khỏi sự bất bình đẳng giữa các chủ thể trong hợp đồng lao động.
 • Nguyên tắc không vi phạm pháp luật và thỏa ước lao động tập thể:
  Nguyên tắc này đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thỏa ước lao động tập thể, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng và lợi ích chung của xã hội. Hợp đồng lao động phải tuân thủ nguyên tắc tự do thỏa thuận, nhưng sự tự do này phải được giới hạn bởi chuẩn mực đạo đức và không vi phạm pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động bên phía người lao động là gì?

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Thẩm quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là gì?

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động có thể thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

❓ Câu hỏi:Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?
📰 Chủ đề:Luật Lao động
⏱ Thời gian đăng:18/12/2023
⏰ Ngày Cập nhật:18/12/2023
5/5 - (1 bình chọn)