Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động năm 2024

Thanh Loan, Thứ Ba, 05/03/2024 - 10:39
Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự công bằng cho người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Việc soạn thảo một mẫu hợp đồng chuẩn mực và chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường lao động toàn cầu lành mạnh và công. Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động trong bài viết dưới đây của Hỏi đáp luật nhé!

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động

Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và di cư lao động quốc tế ngày càng tăng, việc đảm bảo rằng các hợp đồng lao động được soạn thảo một cách công bằng và minh bạch là hết sức cần thiết.

Soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động là một quá trình đòi hỏi sự cẩn trọng và chú ý đến các chi tiết pháp lý. Dưới đây là các bước cơ bản và các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi soạn thảo mẫu hợp đồng này:

Xác định các bên tham gia hợp đồng

 • Bên A (Nhà tuyển dụng): Ghi rõ thông tin của công ty hoặc tổ chức tuyển dụng ở nước ngoài.
 • Bên B (Người lao động): Thông tin cá nhân của người lao động, bao gồm tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Mô tả công việc và điều kiện làm việc

 • Mô tả công việc: Cụ thể về vị trí, nhiệm vụ, và trách nhiệm của người lao động.
 • Điều kiện làm việc: Giờ làm việc, môi trường làm việc, các quy định về an toàn lao động.

Điều khoản về tiền lương và các khoản phụ cấp

 • Tiền lương: Mức lương cơ bản, cách thức và thời gian thanh toán lương.
 • Phụ cấp và các khoản bổ sung khác: Bao gồm phụ cấp ăn ở, đi lại, và các khoản thưởng (nếu có).

Thời hạn hợp đồng: Xác định rõ ràng thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng.

Điều khoản về bảo hiểm và phúc lợi: Chi tiết về các loại bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, và các quyền lợi khác.

Điều khoản về nghỉ phép và nghỉ lễ: Quy định cụ thể về số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, và cách thức tính toán.

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm thông báo trước, bồi thường và quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng.

Điều khoản pháp lý khác: Quy định về giải quyết tranh chấp, luật áp dụng, và các điều khoản pháp lý liên quan.

Ký kết và xác nhận: Phần cuối cùng của hợp đồng bao gồm chữ ký của cả hai bên và ngày ký kết.

Lưu ý quan trọng:

 • Đảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật của cả Việt Nam và quốc gia sẽ làm việc.
 • Cần tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để đảm bảo hợp đồng tuân thủ các quy định pháp lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

>>>Xem thêm: Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động
Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động

Lưu ý khi soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động

Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động cần phải rõ ràng và chính xác về các điều khoản làm việc, bao gồm mô tả công việc, thời gian làm việc, tiền lương và các quyền lợi khác như bảo hiểm và phúc lợi. Điều này không chỉ giúp người lao động hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình, mà còn tạo nên một nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ họ khỏi bất kỳ sự bất công hay lạm dụng nào.

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động, có một số lưu ý quan trọng cần được tuân theo để đảm bảo rằng hợp đồng vừa phù hợp với quy định pháp luật, vừa bảo vệ quyền lợi của người lao động. Dưới đây là những lưu ý chính:

 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo hợp đồng tuân thủ pháp luật của cả Việt Nam và quốc gia mà người lao động sẽ làm việc.
 • Thông tin cụ thể và rõ ràng: Các điều khoản trong hợp đồng cần được mô tả một cách cụ thể và rõ ràng, tránh sự mơ hồ có thể dẫn đến hiểu lầm.
 • Điều khoản về tiền lương và phụ cấp: Mức lương, cách thức và thời hạn thanh toán, cũng như các phụ cấp khác cần được ghi rõ.
 • Điều kiện làm việc và an toàn lao động: Mô tả chi tiết về điều kiện làm việc, bao gồm giờ làm việc, an toàn lao động và môi trường làm việc.
 • Bảo hiểm và phúc lợi: Chi tiết về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và các quyền lợi khác.
 • Thời hạn hợp đồng: Rõ ràng về thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng.
 • Điều khoản về nghỉ phép và nghỉ lễ: Quy định về số ngày nghỉ phép và nghỉ lễ.
 • Chấm dứt hợp đồng: Điều kiện, quy trình và quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp: Quy định về cách thức giải quyết tranh chấp giữa hai bên.
 • Ngôn ngữ của hợp đồng: Cần lưu ý ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng, đặc biệt khi làm việc ở nước ngoài.
 • Tư vấn pháp lý: Nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý khi soạn thảo để đảm bảo hợp đồng phù hợp với các quy định pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động.

Việc soạn thảo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động cần được thực hiện một cách cẩn trọng và chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả nhà tuyển dụng và người lao động được bảo vệ một cách toàn diện.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Các hình thức xuất khẩu lao động hợp pháp mới nhất hiện nay là gì?

Các hình thức xuất khẩu lao động hợp pháp theo quy định mới nhất hiện nay là:
Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế.
Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Hợp đồng xuất khẩu lao động Việt Nam gồm những nội dung gì?

Thời hạn làm việc.
Ngành, nghề công việc phải làm.
Nước, vùng lãnh thổ người lao động đến làm việc, địa điểm làm việc.
Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc.
Điều kiện, môi trường làm việc.
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
An toàn, vệ sinh lao động.
Tiền lương và tiền thưởng (nếu có), tiền làm thêm giờ, các khoản khấu trừ từ lương (nếu có).
Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại từ nơi ở tới nơi làm việc.
Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại.
Chế độ khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chế độ khác (nếu có).
Quyền lợi, chế độ của người lao động trong trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ khác; việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.
Cơ chế, thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp.
Thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

✅ Mẫu đơn:Mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)