Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?

Thanh Loan, Thứ Hai, 18/12/2023 - 12:02
Quy định thời gian nộp thuế nhà thầu theo quy định pháp luật Việt Nam là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và tuân thủ quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh của các nhà thầu. Việc quy định thời gian nộp thuế rõ ràng và nghiêm ngặt mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả chính phủ và các nhà thầu. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm về thời gian nộp thuế nhà thầu trong bài viết "Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?" của Hỏi đáp luật nhé!

Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?

Quy định thời gian nộp thuế nhà thầu theo quy định pháp luật Việệt Nam đóng góp vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Việc thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế của các nhà thầu giúp tạo ra một sân chơi công bằng, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng và các lĩnh vực liên quan. Điều này thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Theo quy định trong Thông tư 103/2014/TT-BTC, có năm trường hợp mà nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu như sau:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh, có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cùng với cá nhân nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam, được gọi chung là Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài, thường xuyên tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Các hoạt động này thường dựa trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam, hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng nhà thầu.

Một trong những cách thức phổ biến là tổ chức và cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Họ có thu nhập phát sinh dựa trên các hợp đồng ký kết giữa họ và các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong trường hợp này, những hàng hóa này có thể được cung cấp theo điều kiện giao hàng quốc tế theo các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms.

Ngoài ra, tổ chức và cá nhân nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trong trường hợp này, họ vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ và hàng hóa. Có thể bao gồm cả việc uỷ quyền hoặc thuê các tổ chức Việt Nam để thực hiện một phần dịch vụ phân phối.

Tổ chức và cá nhân nước ngoài có thể sử dụng các đối tác Việt Nam để đàm phán và ký kết các hợp đồng thay mặt họ. Họ cũng có quyền thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam và mua hàng hóa để xuất khẩu hoặc bán cho thương nhân Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại.

Tất cả những hoạt động này phản ánh sự đa dạng và tính phức tạp của môi trường kinh doanh quốc tế tại Việt Nam, nơi các tổ chức và cá nhân nước ngoài đóng góp vào sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế đất nước.

Tóm lại, có ba trường hợp mà nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu:

 • Nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ việc thực hiện hợp đồng nhà thầu.
 • Nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam thông qua xuất nhập khẩu tại chỗ.
 • Nhà thầu nước ngoài thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt
Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?
Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?

Đối tượng áp dụng Thuế nhà thầu

Quy định đối tượng nộp thuế nhà thầu theo quy định pháp luật Việt Nam là cần thiết để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và tuân thủ quy định về thuế. Việc quy định đối tượng nộp thuế rõ ràng và nghiêm ngặt mang lại lợi ích cho chính phủ, các nhà thầu và cả nền kinh tế của đất nước. Bằng cách tuân thủ quy định này, chúng ta có thể xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo quy định của Điều 1 trong Thông tư 103/2014/TT-BTC, đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm:

 • Tổ chức nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài, dù có cơ sở thường trú tại Việt Nam hay không, thường tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, được chung gọi là Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài. Đối tượng này thường xuyên thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại đây, dựa trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa họ và tổ chức, cá nhân Việt Nam. Hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng nhà thầu.
 • Tổ chức và cá nhân nước ngoài thường cung cấp hàng hóa tại Việt Nam thông qua hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Họ kiếm thu nhập từ các hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, trừ khi đây là các trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hoặc họ có thể thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng quốc tế – Incoterms. Trong trường hợp này, người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa nhập vào lãnh thổ Việt Nam.
 • Những hoạt động này đặc trưng cho sự hội nhập và tương tác của các doanh nghiệp quốc tế với thị trường Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và sự đa dạng trong quá trình thương mại quốc tế.

>>>Tìm hiểu thêm: trích lục hồ sơ đất

Trường hợp nào phải nộp thuế nhà thầu?

Quy định đối tượng nộp thuế nhà thầu theo quy định pháp luật giúp tạo điều kiện cho quản lý thuế hiệu quả. Chính phủ có thể tổ chức và triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và thu thập thuế một cách chặt chẽ trong thời gian quy định. Điều này giúp ngăn chặn sự trốn thuế, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng quản lý thuế của chính phủ.

Theo quy định trong Thông tư 103/2014/TT-BTC, có 5 trường hợp phải nộp thuế nhà thầu như sau:

 • Các tổ chức nước ngoài, dù có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cùng với cá nhân nước ngoài, có hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam, được tổng hợp gọi là Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại đây, thường dựa trên các hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ và tổ chức, cá nhân Việt Nam, hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc trong Hợp đồng nhà thầu.
 • Tổ chức và cá nhân nước ngoài thường cung cấp hàng hóa tại Việt Nam thông qua hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Họ kiếm thu nhập từ các hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, trừ khi đây là các trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hoặc họ có thể thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng quốc tế theo Incoterms, trong đó người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng hóa nhập vào lãnh thổ Việt Nam.
 • Tổ chức và cá nhân nước ngoài có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ và hàng hóa. Điều này bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.
 • Tổ chức và cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu hoặc bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu là khi nào?

Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu theo từng lần phát sinh: ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
Thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu theo tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế nhà thầu là khi nào?

Thời hạn nộp thuế nhà thầu được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai.
Đối với trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

❓ Câu hỏi:Khi nào phải nộp thuế nhà thầu?
📰 Chủ đề:Luật thuế
⏱ Thời gian đăng:18/12/2023
⏰ Ngày Cập nhật:18/12/2023
Đánh giá post này