Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Thanh Loan, Thứ Tư, 20/12/2023 - 10:45
Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực pháp lý để đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của các dịch vụ pháp lý được cung cấp. Hợp đồng này có vai trò quy định các quyền và nghĩa vụ giữa cả hai bên tham gia, đồng thời xác định rõ phạm vi, điều kiện và các yêu cầu cụ thể liên quan đến dịch vụ pháp lý. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về mẫu hợp đồng này trong bài viết của Hỏi đáp luật nhé!

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý cũng cung cấp khung pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ. Bằng cách xác định rõ quyền và trách nhiệm về bảo mật thông tin nhạy cảm và yêu cầu cả hai bên tuân thủ, hợp đồng bảo vệ thông tin quan trọng khỏi việc tiết lộ cho bên thứ ba không được ủy quyền. Đồng thời, nó cũng định rõ vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, thương hiệu và bí mật kinh doanh.

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để bạn soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý:

 • Tiêu đề: Bắt đầu hợp đồng bằng một tiêu đề rõ ràng như “Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý” để xác định mục đích chính của hợp đồng.
 • Bên tham gia: Liệt kê các bên tham gia vào hợp đồng và cung cấp thông tin chi tiết về tên công ty, địa chỉ và thông tin liên hệ của mỗi bên.
 • Định nghĩa thuật ngữ: Đưa ra các định nghĩa cho các thuật ngữ quan trọng trong hợp đồng để tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp sau này.
 • Mô tả dịch vụ: Đặc tả chi tiết về dịch vụ pháp lý được cung cấp. Mô tả rõ ràng phạm vi công việc, nhiệm vụ và kỳ vọng của cả hai bên. Điều này bao gồm cả thời gian, địa điểm và các yêu cầu cụ thể về dịch vụ.
 • Thời gian và địa điểm: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, cũng như thời gian dự kiến để hoàn thành dịch vụ. Chỉ định địa điểm nơi dịch vụ sẽ được thực hiện, bao gồm cả địa chỉ và các yêu cầu về địa điểm làm việc.
 • Bảo mật thông tin: Đặt ra các điều khoản về bảo mật thông tin nhạy cảm và yêu cầu cả hai bên tuân thủ. Xác định rõ ràng trách nhiệm bảo mật thông tin và hạn chế việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba không được ủy quyền.
 • Phương thức thanh toán: Xác định cách thức thanh toán phí dịch vụ và lịch trình thanh toán. Đưa ra thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, ngày đáo hạn và bất kỳ điều khoản nào liên quan đến việc thanh toán phí dịch vụ.
 • Chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều kiện và điều khoản cho phép cả hai bên chấm dứt hợp đồng. Bao gồm cả quyền chấm dứt dựa trên vi phạm hợp đồng và các quyền và trách nhiệm sau khi hợp đồng chấm dứt.
 • Trách nhiệm và bồi thường: Đặc tả rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và công việc theo hợp đồng. Đồng thời, đưa ra các điều khoản về bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm.
 • Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Xác định quyền áp dụng pháp luật và địa điểm giải quyết tranh chấp trong trường hợp có tranh chấp phát sinh. Có thể đề cập đến việc sử dụng trọng tài hoặc giải quyết tranhchấp qua trung gian thứ ba.
 • Sửa đổi hợp đồng: Xác định rằng bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.
 • Điều khoản chung: Bao gồm những điều khoản và điều kiện chung, bao gồm cả việc áp dụng hợp đồng cho các bên thứ ba và việc chuyển giao quyền lợi và trách nhiệm.

Lưu ý rằng hướng dẫn trên chỉ mang tính chất cơ bản và không thể thay thế cho sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp. Mỗi hợp đồng dịch vụ pháp lý cần được điều chỉnh để phù hợp với tình huống cụ thể và yêu cầu pháp lý của bạn.

>>>Tìm hiểu thêm: Mẫu chứng thực di chúc

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý
Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Lưu ý khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý cung cấp sự ổn định và sự tin tưởng cho cả hai bên. Bằng việc định rõ các điều kiện và điều khoản, hợp đồng tạo ra một khung pháp lý mà cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có thể dựa vào và tuân thủ. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên đều biết mình có quyền lợi và nghĩa vụ gì và giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, dưới đây là một số lưu ý quan trọng để bạn cân nhắc:

 • Định rõ các bên tham gia: Xác định rõ tên công ty, địa chỉ và đại diện pháp lý của cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Điều này giúp xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên.
 • Mô tả chi tiết dịch vụ: Đưa ra một mô tả chi tiết về các dịch vụ pháp lý được cung cấp. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ phạm vi và nội dung của dịch vụ.
 • Xác định thời gian và địa điểm: Xác định rõ thời gian mà hợp đồng có hiệu lực và thời gian dự kiến để hoàn thành dịch vụ. Đồng thời, chỉ định địa điểm nơi dịch vụ sẽ được thực hiện.
 • Điều khoản về báo cáo và thanh toán: Xác định chi tiết về báo cáo tiến độ dịch vụ và cách thanh toán phí dịch vụ. Chú ý rằng phụ lục có thể được sử dụng để đưa ra thông tin chi tiết hơn về mức phí và cách thanh toán.
 • Bảo mật thông tin: Đặt ra các điều khoản về bảo mật thông tin nhạy cảm và yêu cầu cả hai bên tuân thủ. Điều này đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị tiết lộ cho bên thứ ba không được cho phép.
 • Điều khoản chấm dứt: Đưa ra điều khoản cho phép cả hai bên chấm dứt hợp đồng trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện. Xác định cách thức giải quyết tranh chấp nếu có.
 • Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Xác định quyền áp dụng pháp luật và địa điểm giải quyết tranh chấp trong trường hợp có tranh chấp phát sinh.
 • Sửa đổi hợp đồng: Xác định rằng bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.
 • Toàn bộ thỏa thuận: Đảm bảo rằng hợp đồng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó liên quan đến dịch vụ pháp lý.

Lưu ý rằng mỗi hợp đồng pháp lý cần phù hợp với tình huống và yêu cầu cụ thể của bạn. Bạn nên tham khảo sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý để đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của hợp đồng.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Thù lao trong trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý trong vụ án hình sự được quy định như thế nào?

Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự:
Do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư.
Được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.

Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm những dịch vụ nào?

Dịch vụ pháp lý của luật sư được quy định ở Điều 4 Luật Luật sư 2006 cụ thể:
Tham gia tố tụng.
Tư vấn pháp luật.
Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng.
Các dịch vụ pháp lý khác.

✅ Mẫu đơn:Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý
✅ Định dạng:File Word, File PDF
✅ Số lượng file:2
✅ Lượt tải:+1200
5/5 - (1 bình chọn)